© تمام حقوق متعلق به ایده فرم است.

 

میز مدیریت لوکس وقتی صحبت از میز مدیریت و لوکس بودن میشود اولین گزینه که به ذهنتان خطور میکند هزینه است. اما لوکس بودن قبل از هزینه نیازمند طراحی هوشمندانه است. نه متریال میتواند لوکس بودن را به شما القا کند و نه اندازه ی میز....

میز مدیریت مدرن موربیدو میز مدیریت مدرن وقتی از میز مدیریت مدرن صحبت میکنیم منتظر میزی ساده به دور از هرگونه خلاقیتی هستیم. این دیدگاهی است که بین عموم رایج شده است. شاید در گذشته مدرنیته اینگونه معنا میشد اما امروزه کمی متفاوت است. تیم طراحی ما...