© تمام حقوق متعلق به ایده فرم است.

 

گروه توسعه بن دا

این پروژه شامل مبلمان اداری و پارتیشن بود که در 3 طبقه در تهران اجرا گردید