© تمام حقوق متعلق به ایده فرم است.

 

اکثر پروژه ها با یک لیست از محصولات که مشتری ها با توجه به فضای مورد نظر خود و خواسته  هایی که در ذهن خود دارند آغاز می شود
طراحی و مدل سازی سه بعدی برای درک بهتر یک طرح ایجاد می شود در این مدلسازی فضای مورد نظر با جزيیات و کیفیت خوب برای تصور هرچه بهتر کارفرما از فضا ارائه می شود
پس از ارائه طرح ها به کارفرما جلسه  بررسی تشکیل و پیشنهادات و نظرات کارفرما به دقت گوش داده می شود و پس از اعمال نظرات کارفرما و ارائه پیشنهادات لازم طرح ها نهایی می گردد.